Profielwerkstuk in de stad 2019 - 2020

Profielwerkstuk in de stad 2019-2020

Schrijf jij het komende jaar een profielwerkstuk? De gemeente Leiden wilt scholieren uit Leiden en omgeving graag op weg helpen met hun onderzoek. We geven je daarom de kans om in gesprek te gaan met onze beleidsmedewerkers over je onderzoek! Ook kan je bij ons terecht voor relevante data en
Profielwerkstuk in de stad 2019 - 2020

Samen bouwen aan kennis voor onderwijs

’t LEF (Leiden Education Fieldlab) organiseert in samenwerking met partners: Samen bouwen aan kennis voor onderwijs: Naar een Plan van Aanpak Kennisinfrastructuur voor het onderwijs.
Profielwerkstuk in de stad 2019 - 2020

Onderwijsvernieuwing in Leiden

Leiden is als kennisstad onlosmakelijk verbonden met het onderwijs. In de afgelopen jaren heeft de gemeente naast haar wettelijke taken op het gebied van onderwerpen als onderwijshuisvesting, onderwijskansen en voortijdig schoolverlaten ingezet op het verder ontwikkelen van een Leids profiel (Leidse accenten) voor het onderwijs en het versterken van de samenwerking.
Profielwerkstuk in de stad 2019 - 2020

Dual PhD

Gezien het feit dat de gemeentelijke organisatie meer en meer als lerende en constant ontwikkelende organisatie wordt gezien, moet gezocht worden naar nieuwe manieren om de ambtenaren zich te kunnen laten ontplooien. Om dit te bereiken wordt er gestart met een pilot waarbij twee ambtenaren een duaal promotietraject aangaan.
Profielwerkstuk in de stad 2019 - 2020

Doorontwikkelen onderzoek met economische potentie

Het LUMC, als trekker van dit project is op het gebied van de doorontwikkeling van onderzoek met economische potentie vooral bezig met regeneratieve geneeskunde, academische farmacie en personalized medicine.
Profielwerkstuk in de stad 2019 - 2020

Kennisdeling Geestelijke Gezondheidszorg

Kennisdeling ten behoeve van gemeentelijk beleid op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
Profielwerkstuk in de stad 2019 - 2020

Versterking onderzoek & onderwijs nationale politiek in Leiden

Het bestendigen en versterken van de positie van Leiden en de Universiteit Leiden als locatie voor onderzoek en onderwijs naar nationale politiek.
Profielwerkstuk in de stad 2019 - 2020

Kennis als Leisure & Education

Hoe kan de kennis van Leidse kennisinstellingen een breder publiek bereiken? Deze vraag staat centraal in het project ‘Kennis als Leisure en Education’.
Profielwerkstuk in de stad 2019 - 2020

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Professionelere docenten voor alle schoolvakken en een betere aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs. Dat is het doel van het nieuwe Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, een samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden met de TU Delft, vier hogescholen en ruim vijftig middelbare scholen.
Profielwerkstuk in de stad 2019 - 2020

Leids Education Fieldlab

Samenwerken rondom onderwijsvraagstukken om zo tot oplossingen te komen met relevantie op alle onderwijsniveaus, van voorschools onderwijs tot universiteit en alles wat daartussen valt. Dat is hét primaire doel van 't LEF.