Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Professionelere docenten voor alle schoolvakken en een betere aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs. Dat is het doel van het nieuwe Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, een samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden met de TU Delft, vier hogescholen en ruim vijftig middelbare scholen.

Het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland werken al drie jaar samen aan de professionalisering van docenten van de exacte vakken in het voorgezet onderwijs. Onder de nieuwe naam ‘Onderwijsnetwerk Zuid-Holland’ zetten zij hun samenwerking voort. De startbijeenkomst vond plaats op 27 juni. Tot nu toe gold het professionaliseringsaanbod alleen voor docenten voor de exacte schoolvakken. Vanaf het nieuwe schooljaar wordt dit verder uitgebreid naar de alfa- en gammaschoolvakken, zoals de talen, geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Gemeente Leiden, Universiteit Leiden, TU Delft, Hogeschool Leiden en het Da Vinci College werkten afgelopen jaar intensief samen om deze verbreding te realiseren.

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden

Abonnement nieuwsbrief

Tweewekelijks verschijnt een nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in ‘Leiden Internationale Kennisstad’. Abonneren kan via opgave van uw naam en e-mail hieronder.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden

Universiteit Leiden
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Universiteit Leiden

LUMC
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Leiden Kennisstad
Stationsplein 107
2312 AJ  Leiden

Alle partners