Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Universiteit en gemeente openen Kennisatelier Duurzaamheid

Kennisatelier Duurzaamheid – dat is per februari 2018 de naam van hechte samenwerking tussen de Universiteit Leiden en het programmateam Duurzaamheid van de gemeente. Een eerste groep masterstudenten van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) vanuit het Leiden-Delft-Erasmus programma gaat voor de gemeente aan de slag met vraagstukken op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie.

Hiermee geven de universiteit en de gemeente samen uitvoering aan één van de grootste maatschappelijke vraagstukken van dit moment: hoe zorgen we ervoor dat onze stad toekomstgericht en duurzaam wordt ingericht?

De vorig jaar ondertekende Samenwerkingsovereenkomst 2017 – 2021 van het Programma Leiden Kennisstad biedt de vier grootste instellingen van de stad – de Universiteit Leiden, de Hogeschool leiden, het LUMC en de gemeente Leiden – een handvat diverse vormen van samenwerkingen aan te gaan. Eén daarvan is het Kennisatelier Duurzaamheid. Samen zetten de partij zich in voor ‘de stad als lab’. Alle kennis die voortkomt uit het Kennisatelier wordt gebundeld en ingezet voor stedelijke vraagstukken.
Concreet gaat een eerste groep studenten aan de slag met de energietransitie en de vraag hoe de gemeente kan voorzien in de meest optimale warmtevoorziening in bepaalde wijken, en met klimaatadaptatie en hoe Leidenaren betrokken kunnen worden in de vergroening van de stad.
Op de lange termijn zal er een continuïteit in onderzoeken zijn, waarbij het ene onderzoek verder gaat waar het andere gestopt is. Kennisdeling en verdieping worden hiermee gewaarborgd. Op deze manier ambiëren Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) en de gemeente Leiden een koppositie te krijgen op het gebied van kennisontwikkeling in duurzaamheid en circulaire economie.

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden

Abonnement nieuwsbrief

Tweewekelijks verschijnt een nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in ‘Leiden Internationale Kennisstad’. Abonneren kan via opgave van uw naam en e-mail hieronder.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden

Universiteit Leiden
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Universiteit Leiden

LUMC
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Leiden Kennisstad
Stationsplein 107
2312 AJ  Leiden

Alle partners